seeoo-white.png

דגמי SEEOO Classic

SEEOO Classic הם אחזור עכשווי של המשקפיים ההיסטוריים הנצחיים "Pince-Nez".

SEEOO Classic הם גשר המחבר בין מסורת הייצור לבין טכנולוגיה חדשנית.